Dr. Nomal Chandra Borah
Mr. Sanjeev Vashishta
DR. PRAKASH TYAGI
R ADMIRAL Dr. V.K. SINGH
Dr. Sachin Gupta
Prof. Dr. Rajesh C. Shah
Mr. Bhargav Kotadia
Dr. Minnie Bodhanwala
Mr. Vipin Pathak
Prof. Bejon Misra
Mr. Gaurav Agarwal
Mr. Sanjay Jha
Dr. Jitendar Sharma
Dr. Girdhar J. Gyani
Medikabazaar
Mr. Neeraj Lal
J. Mitra & Co Pvt Ltd
StayHappi
MyMediRep
Gravitas
Incredible Devices
Mr. Rajiv Nath
Col Dr. Madhav M Singh
(Hony) Brig Dr. Arvind Lal
Dr. Pradeep Chowbey
Dr. Aniruddha Malpani
Mr. Anjan Bose
Dr. Vikram Shah
Akum Pharma
Dr. B K Rana
Dr. Hang Joo Cho
Dr. Barnali Das
Dr. M. Wali